Utbildning & legitimation

I Sverige sker utbildningen vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan i Solna, studierna omfattar fem års heltidsstudier. Socialstyrelsen utfärdar yrkeslegitimation efter godkänd examen samt genomförd allmäntjänstgöring, inom den svenska hälso- och sjukvården.

Kiropraktorer är sedan 1999 legitimerade av Socialstyrelsen. Det innebär att kiropraktorer står under  gällande Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659), samt under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), vilken är den myndighet som idag står för all tillsyn gällande hälso- och sjukvård.

Titelskydd för kiropraktorer infördes 2006, vilket innebär att endast kiropraktorer med adekvat utbildning och av Socialstyrelsen utfärdad legitimation har rätten att kalla sig för kiropraktor.