Kvalitet & patientsäkerhet

Kiropraktorerna som arbetar hos Hägglunds Kiropraktik & Rehab AB är alla legitimerade av Socialstyrelsen eller gör sin allmänstjänstgöring (AT-tjänst) hos oss. Vi ställer som krav att våra kiropraktorer är medlemmar i Kiropraktiska Föreningen i Sverige. Medlemskapet innebär strikta etiska regler med höga krav på kvalitetssäkring och kontinuerlig vidareutbildning, vidare ger ett medlemskap en heltäckande patient- och ansvarsförsäkring, vilket är viktigt för dig som patient.

Kvalitetssäkringsarbetet bedrivs i enlighet med SOFS 2001:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd gällande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet är framtaget i samarbete mellan Skandinaviska Kiropraktorhögskolan och Kiropraktiska Föreningen i Sverige (KFS) för att säkerställa att behandlingskvalitet och patientsäkerhet är vägledande vid all kontakt med patienter. Systemet KvK revideras årligen på grundval av ny lagstiftning, forskning, erfarenheter från de i systemet ingående kiropraktormottagningarna samt patientenkäter.