HVLA-manipulation

Behandling SI-led med HVLA-manipulation.
Behandling SI-led med HVLA-manipulation.
Behandling ländrygg med HVLA-manipulation.
Behandling ländrygg med HVLA-manipulation.
Behandling bröstrygg med HVLA-manipulation.
Behandling bröstrygg med HVLA-manipulation.

HVLA är en förkortning på High Velocity Low Amplitude och benämns ofta som HVLA-manipulation eller kiropraktisk justering.

HVLA-manipulation kan definieras som en riktad manipulation mot en specifik led med en kontrollerad hastighet, rörelse och kraft. Denna manipulation påverkar bl. a. mekano- och smärtreceptorer i leden och resulterar i ökad ledrörlighet, förändrat rörelsemönster och minskad smärta.

En kiropraktisk justering är en specifik rörelse vars syfte är att öka/normalisera rörligheten i en led som inte har normal rörlighet. Detta i sin tur leder till minskad irritation på omkringliggande strukturer. De flesta justeringar görs med kiropraktorns händer men andra hjälpmedel som olika typer av behandlingsbänkar och speciella kiropraktiska instrument kan förekomma.

Det är samspelet mellan nervsystemet som är kroppens kommunikations- och kontrollsystem, och ryggradens funktion. Detta samspel utgör underlaget för kiropraktik. Den kiropraktiska justeringen påverkar en leds funktion och via nervsystemet därmed även muskulaturens funktion.

När en led separeras snabbt som vid en del kiropraktiska justeringar ändras trycket inne i leden. Detta kan ibland resultera i att en gasbubbla bildas, expanderar och brister. Detta ljud är vad patienten uppfattar som ”knaket”, det är alltså inga ben som flyttas eller går sönder.