Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling av
Stötvågsbehandling av "hopparknä"

Stötvågsbehandling, eller Shockwave therapy som det också kallas, är en väl beprövad och vetenskapligt bevisad behandlingsmetod som ger god effekt på en mängd skador och besvär i kroppens senor och muskler.

Det finns olika typer av stötvåg och de vanligaste två är:

• Fokuserad stötvåg vilket innebär hög energi koncentration som går djupt ner i vävnaden och fokuseras i en specifik punkt.
• Radial stötvåg/tryckvåg vilket ger konformad spridning av energi ner i vävnaden med högst energitäthet precis i huden.

Metoden som beskrivs här är rESWT (radial Extracorporeal Shockwave Therapy)  eller RPW (radial pressure wave) alltså radial tryckvågs- eller stötvågsbehandling.  Med hjälp av komprimerad luft rör sig en projektil fram och tillbaka i ett rör. Då bildas rörelseenergi som då den kommer i kontakt med transmittorn omvandlas till akustisk energi. Den akustiska energin fortplantas därefter ner i vävnaden.  Vanligtvis ligger penetrationsdjupet på mellan 1- 5 cm.

HUR FUNGERAR DET?

Ett flertal fysiologiska förklaringsmodeller finns beskrivna i litteraturen.
Här följer några av dem:

• Behandlingen ”triggar” inflammationsfasen och kroppen svarar med en ökad metabol aktivitet vilket påskyndar och underlättar läkningsprocessen
• Ökad neovaskularisering och ökad frisättning av olika tillväxtfaktorer
• Tryckvågor slår sönder inlagrade kalkbildningar som då kan transporteras bort /tas upp på naturlig väg
• Smärtlindring genom Gate-Control teorin

BEHANDLING

Behandlingen är tidseffektiv och omfattar vanligtvis 1000-4000 slag beroende på område och indikation. Frekvensen är ofta 3-6 behandlingar med 5-10 dagars mellanrum. Förbättring ses omedelbart alternativt efter 3-4 behandlingar. Eventuella biverkningar är initiellt ökad smärta, rodnad, svullnad,  hematom och petekier . Upprepa inte behandling förrän eventuella biverkningar försvunnit.

REKOMMENDERADE BEHANDLINGSINDIKATIONER:

• Plantar Fasciit
• Achillodyni
• Jumper´s knee
• Runner´s knee
• Femuropatellärt syndrom
• Trigger point behandling
• Trochanterit
• Piriformis syndrom
• Calcifierad skulder tendinit
• Frozen Shoulder
• Radial/Medial epicondylit
• Trapezius myalgi

FÖRDELAR FÖR PATIENTEN

Lämplig för en rad vanliga och svårbehandlade diagnoser. Ingen lokalbedövning krävs. Relativt smärtfri behandling. Mycket goda läkningsresultat med bland annat smärtfrihet och förbättrad ledrörlighet som ökar livskvaliteten.

KONTRAINDIKATIONER

Vem bör inte behandlas med stötvåg? Du bör undvika stötvågsbehandling om du samtidigt genomgår en annan behandling, som till exempel kortisoninjektioner, antiinflammatoriska läkemedel eller blodförtunnande mediciner. Har du hjärtbesvär, en ökad blödningstendens eller är gravid ska du inte genomgå stötvågsbehandling.

FORSKNING & EVIDENS

Forskning som gjorts visar på att behandling ofta ger mycket goda resultat med en förbättring på emllan 65-95 procent.

Önskar du mer utförlig information gällande aktuell forskning så hänvisar vi till denna informationsbank. Läs mer