Terapeutisk Laser

MID-Laser från Irradia.
MID-Laser från Irradia.
Laserbehandling av artros knäled.
Laserbehandling av artros knäled.
Laserbehandling av Lateral Epicondyalgi.
Laserbehandling av Lateral Epicondyalgi.
Laserbehadnling av Carpaltunnelsyndrom.
Laserbehadnling av Carpaltunnelsyndrom.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:

Terapeutisk laser används i första hand för att reducera smärta och inflammation, samt för att främja den läkande processen i den skadade eller påverkade vävnaden.

BEHANDLINGSINDIKATIONER:

Det finns många olika indikationer med vetenskapligt stöd, här redovisas några exempel gällande besvär lokaliserade till rörelseapparaten.

 • Plantar fasciit – Hälsporre 
 • Lateral Epicondyalgi/it – Tennisarmbåge är ett vanligt smärttillstånd från muskelfästen på utsidan av armbågen.
 • Medial Epicondyalgi/it – Golfarmbåge är smärta från muskelfästen på insidan av armbågen.
 • Artros – Vid artros uppstår av okänd orsak en ökad nedbrytning av broskvävnad i leden, vilket leder till broskförlust utan kompensatorisk nybildning.
 • Inflammation – är i en vid bemärkelse kroppens försvar mot skadevållande faktorer. Beskrivs ofta med fem karaktäristika: rodnad, svullnad, smärta, lokal värmeökning  och nedsatt funktion.
 • Tendiniter/tendinopatier – Inflammation eller degenerativa förändringar i senvävnad. Vanliga sökorsaker är:
 • Patellarsenetendinos – “Hopparknä” är en form av överbelastningsskada i knäskålssenan vid knäskålsspetsen.
 • Iliotibialbandsyndrom – Löparknä uppstår på grund av att senan som går längs utsidan av låret, iliotibialbandet, orsakar friktion och inflammation i en bursa (slemsäck) på utsidan av knät, över lårbenets epikondyl.
 • Patellofemoralt smärtsyndrom – Diagnosen är en generell för diffus smärta  i leden mellan lår och knäskål, och används ibland för annan smärta som man inte kan sätta rätt diagnos för.
 • Reumatiska tillstånd – Laserbehandling kan naturligtvis lika lite som medicinering bota reumatism, men symtomen kan ofta lindras. Förutom smärtlindring kan även ökad mobilitet och minskad svullnad uppnås.
 • Karpaltunnelsyndrom – Karpaltunneln är en kanal som bildas mellan flera ben och ett kraftigt ledband i handloven. Genom den går nerv och senor till fingrarnas muskler. Karpaltunnelsyndrom orsakas av att utrymmet minskat och nerven och senorna kommit i kläm.
 • Nacksmärta – 
 • Svullnader, ödem, utgjutningar – Laserbehandling har en antiödematisk effekt som grundar sig på dilatation av lymfkärl och en minskad permeabilitet av blodkärlen. 

KONTRAINDIKATIONER:

Några absoluta kontraindikationer för laserbehandling finns egentligen inte.

BEHANDLINGSREAKTIONER:

Information beträffande eventuella behandlingsreaktioner.

 • Ingen omedelbar respons – den kan komma senare under dagen eller efter ett par behandlingar.
 • Ökad smärta – övergående smärta under ca 6-24 timmar.
 • Smärtlindring – kom ihåg att ej överbelasta området.
 • Trötthet – glöm ej att informera patienten om detta.

FORSKNING & EVIDENS:

Information kommer….