Forskning & Evidens

Kiropraktik vilar på naturvetenskapliga principer,  förankrade i dagens vetenskap. De förklaringsmodeller som används inom kiropraktiken vilar på samma vetenskapliga grund som den traditionella medicinen och utvecklas i takt med aktuell forskning. På senare tid har flera studier och rapporter granskat kiropraktisk behandling och visar att kiropraktisk behandling är evidensbaserad, säker och effektiv vård. På  www.kiropraktik.com har Kiropraktisk Föreningen i Sverige gjort en översikt kring detta.