Kiropraktik

Genomgång av patients symtom och sökorsak.
Genomgång av patients symtom och sökorsak.
Neurologisk undersökning av reflexer.
Neurologisk undersökning av reflexer.
Undersökning av ledrörlighet sk
Undersökning av ledrörlighet sk "Motion Palpation".
Behandling ländrygg med HVLA-manipulation.
Behandling ländrygg med HVLA-manipulation.

Kiropraktik är i dag ett primärvårdgivande yrke med unika principer relaterade till rörelseapparatens funktion, samt individens hälsa och välmående. Undersökning och behandlingen sker primärt med händerna och ordet kiropraktor kommer från grekiskans chiro = händer, praktos = att göra. Vanliga besvär och sökorsaker är ryggont, huvudvärk, nackspärr och ischias, men även idrottsskador, arbetsrelaterade besvär samt ryggbesvär under och efter graviditet.

Det finns en rad olika orsaker till varför vi upplever smärta eller utvecklar en funktionsstörning i rörelseapparaten, t.ex. ojämn belastning, monotona arbetsuppgifter, dålig ergonomi, ogynnsam kroppshållning, stress, trauma etc. En funktionsstörning kan ha förelegat under en lång tid innan smärtsymtom träder fram.

Den kiropraktiska undersökningen och behandlingen fokuserar på att finna de funktioner i rörelseapparaten som är nedsatta och återställa dem för att på så sätt optimera kroppens egen läkningsförmåga. Den nedsatta funktionen kan bl.a. bestå i nedsatt ledrörlighet, nedsatt muskelflexibilitet, felaktigt rörelsemönster etc. För att ställa diagnos använder sig kiropraktorn av både neurologiska och ortopediska tester. Utöver detta så tillkommer undersökningsmoment som bland annat innefattar undersökning av ledrörlighet, rörelsemönster och muskelfunktion.

Sjukdomshistorian och resultatet av undersökningen vägs samman till en diagnos och är denna lämpad för kiropraktisk behandling planeras ett behandlingsupplägg i samråd med patienten. Kiropraktorn arbetar utefter den biopsykosociala modellen och ser alltid till hela patienten och patientens situation. Vid behov av ytterligare utredning hänvisas patienten vidare till läkare.

Behandlingsmetoderna som en kiropraktor har att tillgå är bla. HVLA-manipulation (High Velocity Low Amplitude) samt ledmobilisering. Dessa används för att normalisera rörligheten i den specifika leden. Mjukdelsbehandling såsom stretching/töjning och behandling av triggerpunkter syftar till att återställa muskelflexibiliteten. Behandlingen kompletteras därutöver med individuellt anpassad rehabilitering, i form av lämpliga övningar och råd för att påskynda tillfrisknandet och förebygga framtida besvär.

 

Vi förenar ett modernt kiropraktiskt synsätt med vetenskap och beprövad erfarenhet.