Företag

Kiropraktisk behandling och rehabilitering eller friskvård är en lönsam investering för alla företag, då frisk och välmående personal är en förutsättning för ett väl fungerande företag. För detta får avdrag göras, av arbetsgivaren, för förebyggande behandling och/eller rehabilitering av de anställda. Läs mer om detta på Skatteverkets hemsida. Fri förebyggande behandling och rehabilitering

Kiropraktisk behandling en lönsam investering

Här är några punkter som belyser varför kiropraktisk behandling, i förebyggande eller rehabiliterande syfte, är en bra och lönsam investering för företag: Smärta och besvär ifrån nacke och rygg hör till de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro och förtidspensionering. Rygg och nackbesvär orsakar dessutom trötthet och minskad koncentrationsförmåga vilket är negativt både för individen och företaget. Vetenskapliga undersökningar visar att kiropraktisk behandling är kostnadseffektivt både vid akut och långvarig nack- och ryggproblematik. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) utkom med “akut rygg- och nacksmärta” år 2001 där det noterades att forskningen är av god kvalitet och visar att kiropraktisk behandling är effektiv vid ryggbesvär.

Skatteverket gör i sin bedömning skillnad på friskvård, förebyggande behandling och rehabilitering samt kiropraktisk behandling, när det gäller företags/arbetsgivares rätt till avdrag för dessa tjänster. För mer detaljerad information läs skatteverkets förtydligande här.

Hägglunds Kiropraktik & Rehab AB erbjuder individuella lösningar till små och stora företag, inom både kiropraktisk friskvård och förebyggande kiropraktisk behandling och rehabilitering. Kontakta oss för ytterligare information eller offert.